Přenos příznivých účinků cvičení na neurogenezi a kognici u stárnoucího mozku prostřednictvím krevních faktorů

21.03.2023

Mohli by fyzicky aktivní senioři "omladit" jiné seniory, kteří třeba cvičit nemohou, darováním své vlastní krve? Ve studii autorů Horowitz a kol., publikované v prestižním časopise Science, došlo ke zlepšení učení a paměti u starých neaktivních myší, které dostaly krevní plasmu od starých aktivních myší, jež po dobu 6 týdnů dobrovolně běhaly v běhacím kolečku. Zároveň se u těchto myší v hipokampu zvýšila jednak neurogeneze (tvorba nových nervových buněk), jednak exprese neurotrofického faktoru BDNF.  Autoři v krevní plasmě identifikovali faktor Gpld1 pocházející z jater, jehož koncentrace se zvýšila po cvičení, a který by za tyto změny mohl být zodpovědný. Zajímavé je, že vyšší koncentrace Gpld1 v krevní plasmě byla objevena i u aktivních zdravých starých lidí ve srovnání s lidmi fyzicky neaktivními. Běhající myši tak svou krví předaly benefity ze cvičení sedícím myším.

Horowitz, A. M., Fan, X., Bieri, G., Smith, L. K., Sanchez-Diaz, C. I., Schroer, A. B., Gontier, G., Casaletto, K. B., Kramer, J. H., Williams, K. E., & Villeda, S. A. (2020). Blood factors transfer beneficial effects of exercise on neurogenesis and cognition to the aged brain. Science, 369(6500), 167–173. https://doi.org/10.1126/science.aaw2622 

© 2022 COSACTIW | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky