Co je superstárnutí - SuperAging 

O SuperAgingu hovoříme, pokud má člověk ve svých 80 letech a později stejně dobrou epizodickou paměť jako zdravý člověk o dvacet až třicet let mladší a ostatní kognitivní funkce jako je pozornost, řečové schopnosti atd. má alespoň průměrné pro svou věkovou skupinu. To znamená, že má nadprůměrnou paměť., "pálí" mu to jako za mlada.

Tato oblast bádání je zatím poměrně mladá. Na rozdíl od témat spojených s různými chorobami ve stáří jako jsou civilizační choroby, demence, a podobně, která se intenzivně zkoumají již přes sto let. S termínem SuperAging přišli vědci v Northwestern University Mesulam Center v USA, kde se tomuto jevu systematicky věnují. Na kognitivně zdravé, úspěšné či elitnímu stárnutí se zaměřujeme spolu s velkou mezinárodní komunitou vědců.


Odkazy na odborné články a pořady

Výzkum vlivu genetických faktorů a faktorů životního stylu na rychlost zpracování informací u zdravých starších osob (62-79 let) v průběhu času ukázal, že s rychlostí zpracování informací souvisí mimo jiné množství a intenzita fyzické aktivity. Lidé, kteří udávají více pohybu za týden, mají lepší výkony v komplexních testech rychlosti zpúracování...

V online časopise Českomoravské psychologické společnosti vyšel 31.3.2024 výzkumný protokol (v angličtině), kde se čtenáři doví bližší informace o naší studii COSACTIW, jejích cílech a metodách. Dále v článku uvádíme relevantní data z Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (NANOK), na které se někteří z nás podíleli. K...

Velká meta-analýza 104 prospektivních studií s úvodním měřením fyzické aktivity a kognice a následným měřením nejméně po 1 roce, do kterých bylo zapojeno více než 340 tisíc lidí, ukázala že u lidí, kteří zůstali aktivní, se ve stáří o něco méně často objevovaly problémy s poznávacími funkcemi (globální kognicí) a že aktivita je také spojena s mírně...

Obezita a dysfunkce inzulinu jsou významné rizikové faktory pro atrofii mozku a rozvoj demence, vč. Alzheimerovy nemoci. Chcete-li být ve stáří kognitivně zdraví, udržujte si správnou tělesnou hmotnost a snažte se vyvarovat cukrovce, čehož lze dosáhnout zdravým životním stylem a fyzickou aktivitou. Hodnota indexu tělesné hmotnosti (body mass index...

Předběžná data ukazují, že mezi fyzicky aktivními ženami ve věku nad 80 let je více těch, které lze podle definice užívané v Northwestern University SuperAging Programme označit za SuperAgery (32,5 %), než v běžné populaci stejně starých žen v ČR (14 %).

Mohli by fyzicky aktivní senioři "omladit" jiné seniory, kteří třeba cvičit nemohou, darováním své vlastní krve? Ve studii autorů Horowitz a kol., publikované v prestižním časopise Science, došlo ke zlepšení učení a paměti u starých neaktivních myší, které dostaly krevní plasmu od starých aktivních myší, jež po dobu 6 týdnů dobrovolně běhaly v...

Rychlost zpracování informací, která se měří standardními kognitivními testy, predikuje SuperAging 6 let předem. Není to tedy superiorní paměť, ale spíše vyšší psychomotorické tempo, které nám napoví, že má daný starší člověk naději na elitní kognitivní stárnutí.
Prokázali jsme to na datech z Národní normativní studie kognitivních determinant...

Fungování paměti zřejmě může být dobrým prediktorem toho, zda se u starých pacientů po operaci rozvine delirium či nikoli, nebo jaká bude jeho závažnost. SuperAging zřejmě zvyšuje odolnost proti deliriu. Autoři studie Katsumi et al. (2022) pomocí magnetické rezonance zjistili, že tím protektivním faktorem by mohla být zachovaná integrita oblasti...

V aktuálním článku zveřejnil tým z Northwestern University, Chicago, USA zjištění, že u SuperAgers nalezli velké (větší a zdravější oproti průměru) neurony v entorhinální mozkové kůře, konkrétně ve vrstvě II (ze šesti). Rozdíl ve velikosti byl i oproti zdravým mladým lidem, proto se zdá, že by mohlo jít o vrozený biologický rys. Entorhinální oblast...

Kolegové v Max Planck Institute for Human Development v Berlíně prokázali, že pocit většího klidu, který má člověk po procházce přírodou, se zakládá na reálných změnách v mozkové aktivitě. Konkrétně na snížení prahu vzrušivosti amygdaly, mozkové struktury významné při vytváření a ukládání emčně obsazených vzpomínek. Zároveň prokázali, že procházka...A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí a přidejte se k nám

 

© 2022 COSACTIW | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky