Superstárnutí

aneb SuperAging

Výzkumný projekt COSACTIW

Projekt COSACTIW řešíme s podporou Grantové agentury České republiky (22-24846S) od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2024. Příjemcem podpory je Pražská vysoká škola psychosociálních studií.

Česká obec sokolská

Děkujeme České obci sokolské za připojení se k nám a pomoc s výzvou svým členkám k účasti. Velmi si vážíme ochoty všech, Sokola i jednotlivých členek.

8

ČLENŮ TÝMU

Kromě nás se na realizaci projektu přímo či nepřímo zúčastní řada našich kolegů, kterým děkujeme za dosavadní i budoucí podporu a spolupráci.

222

ÚČASTNIC VÝZKUMU

Tolik sportovně založených žen ve věku 80 a více let jsme chtěli najít a vyšetřit v rámci našeho projektu, abychom podpořili argumenty pro zdravý životní styl u dalších generací. A našli jsme je! 

Děkujeme všem zúčastněným dámám za čas a úsilí.

Děkujeme paní Evě Kozderkové a dalším účastníkům předchozích projektů za fotografie, které na našich stránkách používáme.


Kde se dovědět více o zdravém stárnutí

Odkazy na odborné články a pořady
 

SuperAgingem a životním stylem se zatím věnovalo poměrně málo studií. Naše narativní přehledová studie ukázala, že v tuto chvíli nálezy kazují na to, že se SuperAgingem souvisejí méně časté sociální kontakty ve středním věku a častější sociální kontakty ve vyšším věku. Naproti tomu velikost a rozmanitost sociální sítě se u SuperAgerů a kognitivně...

Výzkum vlivu genetických faktorů a faktorů životního stylu na rychlost zpracování informací u zdravých starších osob (62-79 let) v průběhu času ukázal, že s rychlostí zpracování informací souvisí mimo jiné množství a intenzita fyzické aktivity. Lidé, kteří udávají více pohybu za týden, mají lepší výkony v komplexních testech rychlosti zpúracování...

V online časopise Českomoravské psychologické společnosti vyšel 31.3.2024 výzkumný protokol (v angličtině), kde se čtenáři doví bližší informace o naší studii COSACTIW, jejích cílech a metodách. Dále v článku uvádíme relevantní data z Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (NANOK), na které se někteří z nás podíleli. K...

Velká meta-analýza 104 prospektivních studií s úvodním měřením fyzické aktivity a kognice a následným měřením nejméně po 1 roce, do kterých bylo zapojeno více než 340 tisíc lidí, ukázala že u lidí, kteří zůstali aktivní, se ve stáří o něco méně často objevovaly problémy s poznávacími funkcemi (globální kognicí) a že aktivita je také spojena s mírně...A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí

 

© 2022 COSACTIW | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky