Superstárnutí

aneb SuperAging

Výzkumný projekt COSACTIW

Projekt COSACTIW řešíme s podporou Grantové agentury České republiky (22-24846S) od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2024. Příjemcem podpory je Pražská vysoká škola psychosociálních studií.

Česká obec sokolská

Děkujeme České obci sokolské za připojení se k nám a pomoc s výzvou svým členkám k účasti. Velmi si vážíme ochoty všech, Sokola i jednotlivých členek.

8

ČLENŮ TÝMU

Kromě nás se na realizaci projektu přímo či nepřímo zúčastní řada našich kolegů, kterým děkujeme za dosavadní i budoucí podporu a spolupráci.

222

ÚČASTNIC VÝZKUMU

Tolik sportovně založených žen ve věku 80 a více let chceme najít a vyšetřit v rámci našeho projektu, abychom podpořili argumenty pro zdravý životní styl u dalších generací. 

Děkujeme paní Evě Kozderkové a dalším účastníkům předchozích projektů za fotografie, které na našich stránkách používáme.


Kde se dovědět více o zdravém stárnutí

Odkazy na odborné články a pořady
 

Mohli by fyzicky aktivní senioři "omladit" jiné seniory, kteří třeba cvičit nemohou, darováním své vlastní krve? Ve studii autorů Horowitz a kol., publikované v prestižním časopise Science, došlo ke zlepšení učení a paměti u starých neaktivních myší, které dostaly krevní plasmu od starých aktivních myší, jež po dobu 6 týdnů dobrovolně běhaly v...

Rychlost zpracování informací, která se měří standardními kognitivními testy, predikuje SuperAging 6 let předem. Není to tedy superiorní paměť, ale spíše vyšší psychomotorické tempo, které nám napoví, že má daný starší člověk naději na elitní kognitivní stárnutí.
Prokázali jsme to na datech z Národní normativní studie kognitivních determinant...

Fungování paměti zřejmě může být dobrým prediktorem toho, zda se u starých pacientů po operaci rozvine delirium či nikoli, nebo jaká bude jeho závažnost. SuperAging zřejmě zvyšuje odolnost proti deliriu. Autoři studie Katsumi et al. (2022) pomocí magnetické rezonance zjistili, že tím protektivním faktorem by mohla být zachovaná integrita oblasti...A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí

 

© 2022 COSACTIW | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky